Friday, February 29, 2008

My Collection


2 comments:

ruslina said...

oh cute! i wanted to buy some masa kat makati but the price said'500peso', it sounds too lot when you hates doing currency calculation! haha!

Ahmad Sahidah said...

Saya percaya Anda mempunyai cita rasa estetik yang luar biasa.

Nilai keindahan sejatinya tak boleh dinilai dengan wang. Kepuasaan batin itulah yang membuat hidup ini lebih bermakna. Setuju?